Бидний тухай

Алсын хараа: Бид нийгэмд эерэг өөрчлөлт авчрах өгөгдлийн баялгийг бүтээж, шинэ мэдлэг түгээдэг дата экселлэнс төв байна.

Эрхэм зорилго: Монгол Улсын эдийн засгийн голлох салбаруудад сайн засаглалыг бэхжүүлэхийн төлөө өгөгдлийн экосистемийг бүрдүүлнэ.

Үнэт зүйлс: -Ёс зүйтэй, мэргэжлийн хамт олон; -Дэвшилтэт технологи; -Оролцоонд тулгуурласан хамтын ажиллагаа; -Нийгмийн инновац, энтрэпрёнер сэтгэлгээ;

Монголын Дата Клуб (Хөгжлийн төлөө өгөгдөл НҮТББ) нь 2021 оны 6 дугаар сард өгөгдөлд түшиглэн нийгэмд эерэг өөрчлөлт бий болгох зорилгоор мэдээлэл, технологи, өгөгдлийн шинжлэх ухаан, сэтгүүл зүй, засаглал судлаач, тухайн салбарын мэргэшсэн зөвлөхүүд зэрэг ур чадварууд нэгдэж, клубын зарчмаар үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн билээ.